Zimobet

Domieszka przeciwmrozowa do betonu i zapraw cementowych (do -12°C)

ZIMOBET to domieszka bezchlorkowa, przyśpieszająca wiązanie cementu i twardnienie betonu. Umożliwia pracę w temp. do – 6°C. Praktycznie stosowany jest nawet w temp. do -12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia. ZIMOBET przyśpiesza reakcję hydratacji cementu, dzięki czemu następuje szybsze uwalnianie się ciepła. W okresie powyżej 28 dni obserwuje się dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy. Ponadto domieszka szybko uzyskuje bezpieczną wytrzymałość, chroniąc świeży beton przed zniszczeniem. ZIMOBET to roztwór mieszaniny aminy alifatycznej i soli nieorganicznych o gęstości około 1,29g/cm i pH 7±1. Roztwór ten o barwie słomkowej bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Kategoria:

Arkusz Danych Technicznych

Karta Charakterystyki Produktu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Dostępne opakowania:

Pozostałe informację:

opakowanie kod produktu typ opakowania opakowanie zbiorcze paleta
1kg butelka 15 szt. 480 szt.
5kg kanister 4 szt. 114 szt.

 

 

 

ZIMOBET w zależności od oczekiwanego efektu działania, dodaje się równocześnie z wodą zarobową lub bezpośrednio do mieszanki w końcowej fazie mieszania betonu, przeciętnie w ilości od 1% do masy cementu (najczęściej 0,5 kg na 50 kg cementu). W przypadku zgęstnienia mieszanki, w czasie awaryjnego postoju gruszki na budowie, zaleca się upłynnienie betonu Qspeed (dodatkowe mieszanie w gruszce przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika). Przydatność ZIMOBET do betonu z innymi domieszkami należy każdorazowo potwierdzić badaniami.

Uwaga!!!
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do opakowania oraz z środkami bezpieczeństwa / ostrożności określonymi Karcie Charakterystyki Produktu

ZIMOBET umożliwia układanie w okresie zimowym wszelkich betonów konstrukcyjnych, zwykłych i towarowych przewożonych na znaczne odległości i stosowanych w prefabrykacji betonowej. ZIMOBET pozwala na produkcję betonu metodą zimnych mieszanek betonowych, co daje znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych ciepłych mieszanek betonowych. Beton z ZIMOBET nie wymaga dodatkowego ogrzewania na budowie, lecz jedynie starannego okrycia (folie, maty, plandeki itp.).

Szanowni Państwo,

Strona jest w trakcie aktualizacji.
Po pełne informację o naszej ofercie zapraszam do kontaktu z naszym biurem handlowym lub przedstawicielami handlowymi

Infolinia: +48 25 685 30 67

Przepraszamy za utrudnienia

Translate »