Zimo-Klej

Płyn do kleju pozwalający na pracę
w warunkach zimowych

ZIMO-KLEJ jest przeciwmrozowym płynem stworzonym do ochrony gotowych zapraw klejowych gdzie spoiwem jest cement. Preparat oddziałuje na zaprawy klejowe poprzez: redukcję ilości wody zarobowej, przyśpiesza czas wiązania oraz zwiększenie wczesnej wytrzymałości. Preparat wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne w temperaturze do -8˚C przy odpowiedniej pielęgnacji. ZIMO-KLEJ jest cieczą rozpuszczalną w wodzie, nie powodującą korozji elementów metalowych (bezchlorkowa).

ZIMO-KLEJ umożliwia na wykonywania prac elewacyjnych, wylewek betonowych, klejenia glazury i terakoty itd. w warunkach zimowych.

Dodawać w ilości 2% w stosunku do masy zaprawy klejowej (0,5 L na 25 kg zaprawy klejowej). Maksymalne dozowanie wynosi 2,5% do całkowitej masy zaprawy klejowej. ZIMO-KLEJ dodajemy bezpośrednio do wody zarobowej, a następnie wlewamy całość do zaprawy klejowej. Uzyskaną masę należy dobrze wymieszać. Przy niskich temperaturach otoczenia, należy przestrzegać ogólnych zasad i wytycznych przy wykonywaniu robót budowlanych zimą.

Uwaga: Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają użytkowników z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem preparatu. Należy pamiętać o maksymalnym zmniejszeniu ilości wody zarobowej oraz aby wszystkie składniki i podłoże miało dodatnia temperaturę. Optymalnie jest rozpocząć prace w dodatniej temperaturze, aby po kilku godzinach od ich zakończenia temperatura nie była niższa niż -8˚C. Zaleca się dbałość o utrzymanie ciepła w mieszance podczas przygotowania oraz procesu wiązania poprzez stosowanie osłon z materiałów izolacyjnych (maty słomiane, wełna mineralna, maty ochronne, nagrzewnice …).

ZIMO-KLEJ należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Dostępne opakowania:

 

Pozostałe informację:

opakowanie kod produktu typ opakowania opakowanie zbiorcze paleta
1kg butelka 15 szt. 360 szt.
5kg kanister 4 szt. 114 szt.

 

 

 

Karta Techniczna

Karta Charakterystyki Produktu

Szanowni Państwo,

Strona jest w trakcie aktualizacji.
Po pełne informację o naszej ofercie zapraszam do kontaktu z naszym biurem handlowym lub przedstawicielami handlowymi

Infolinia: +48 25 685 30 67

Przepraszamy za utrudnienia

Translate »