Qproof FORTE

Wodouszczelniacz do betonu

Qproof FORTE jest płynną domieszką uszczelniającą o właściwościach plastyfikująco – upłynniajacych, pozwalającą znacznie ograniczyć wnikanie wody do betonu. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez znaczącą redukcję ilości porów kapilarnych oraz modyfikację zarówno ich kształtu, jak i rozmieszczenia w matrycy cementowej. Działanie plastyfikująco – upłynniające, pozwala na znaczącą redukcję kosztów produkcji mieszanki betonowej poprzez całkowite wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych domieszek upłynniających i/lub plastyfikatorów. Qproof FORTE zwiększa wodoszczelność betonu, ogranicza podciąganie kapilarne wody przez beton prowadząc do znaczącej poprawy trwałości betonu poddanego oddziaływaniu korozyjnemu środowiska w tym karbonatyzacji, agresji chemicznej oraz odporności na sole pochodzące z procesów technologicznych. Właściwości upłynniające domieszki pozwalają uzyskać betony o wysokiej konsystencji, których ciekłość sprzyja szczelnemu wypełnieniu szalunków, nawet przy gęstym i skomplikowanym zbrojeniu

Qproof FORTE można stosować do:

  • mieszanek betonowych do wykonywania szczelnych ław, płyt i ścian fundamentowych, jak również konstrukcji podziemnych budynków w technologii białej wanny
  • mieszanek betonowych do wykonywania szczelnych zbiorników na ścieki i gnojowicę lub inne w budownictwie agralnym
  • mieszanek betonowych do wykonania szczelnych zbiorników na wodę i inne ciecze, w tym agresywne chemicznie w budownictwie inżynieryjnym

Qproof FORTE należy dozować w ilości 1,0 – 3,0% w stosunku do masy cementu. Najczęstsze dozowanie to 0,5kg / na 50 kg cementu. Optymalną ilość domieszki należy ustalić za pomocą prób na placu budowy w zależności od oczekiwanej konsystencji z użyciem docelowych składników.

Uwaga!!!
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do opakowania oraz z środkami bezpieczeństwa / ostrożności określonymi Karcie Charakterystyki Produktu

Dostępne opakowania:

 

Pozostałe informację:

opakowanie kod produktu typ opakowania opakowanie zbiorcze paleta
1kg butelka 15 szt. 360 szt.
5kg kanister 4 szt. 114 szt.

 

 

 

Arkusz Danych Technicznych

Karta Charakterystyki Produktu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Szanowni Państwo,

Strona jest w trakcie aktualizacji.
Po pełne informację o naszej ofercie zapraszam do kontaktu z naszym biurem handlowym lub przedstawicielami handlowymi

Infolinia: +48 25 685 30 67

Przepraszamy za utrudnienia

Translate »