Qplast Forte

Superplastyfikator do betonu

Qplast FORTE jest super plastyfikatorem stworzonym na bazie eteru polikarboksylanowego. Domieszka silnie upłynnia i znacznie redukuje ilość wody w mieszance betonowej przy zachowaniu stałej konsystencji. Dzięki temu zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz zmniejszając nasiąkliwość i skurcz. Stosowanie Qplast FORTE zwiększa urabialność ułatwiając pompowanie, układanie i wykończenie powierzchni. Wysoka dyspersja składników mieszanki pozwala na efektywne stosowanie w betonach gęsto zbrojonych czy zawierających włókna polimerowe. Domieszka nie powoduje korozji elementów metalowych.

Zalety:

  • Umożliwia produkcję ciekłych, stabilnych mieszanek betonowych odznaczających się niską lepkością
  • Zawarty w surowcu bazowym łańcuch polimeru adsorbując się na ziarnach spoiwa, zapewnia płynność mieszanki dzięki swym bocznym odgałęzieniom ograniczającym tarcie wewnętrzne mieszanki
  • Pozwala na uzyskanie znaczącego zwiększenia konsystencji przy zachowaniu stałego W/C lub uzyskania znaczącej redukcji zawartości wody zarobowej przy stałej konsystencji
  • Zwiększa urabialność ułatwiając pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów o skomplikowanych kształtach i gęsto zbrojonych
  • Znacząco zmniejsza ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry stwardniałego betonu takie jak wytrzymałość, trwałość, wodoszczelność oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz
  • Uzyskuje wysokie wytrzymałości wczesne oraz końcowe – wyższe niż w przypadku tradycyjnych plastyfikatorów
Kategoria:

Szanowni Państwo,

Strona jest w trakcie aktualizacji.
Po pełne informację o naszej ofercie zapraszam do kontaktu z naszym biurem handlowym lub przedstawicielami handlowymi

Infolinia: +48 25 685 30 67

Przepraszamy za utrudnienia

Translate »